Vertrek voorzitter Niek Ketting

Nieuwsbericht | 27 juni 2013

Niek Ketting, voorzitter van de Commissie voor de m.e.r., heeft te kennen gegeven dat hij per 31 december van dit jaar zijn functie als voorzitter neerlegt. De benoeming van een nieuwe voorzitter vindt plaats op gezamenlijke voordracht van de Ministers van IenM, EZ en OCW. De voordracht tot benoeming van de voorzitter gebeurt in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad. Na de zomer start de procedure voor de opvolging.