Veehouderij en m.e.r.-beoordelinig

Nieuwsbericht | 21 oktober 2011

Op 27 juli 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan over een geitenhouderij in Ambt Delden. Deze uitspraak en de aanpassing van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) per 1 april 2011 heeft gevolgen voor de hele Nederlandse veehouderij. In dit artikel wordt kort ingaan op milieueffectrapportage (m.e.r.), de aanpassing van het Besluit mer en de gevolgen voor de veehouderij.