Nieuwe video

Nieuwsbericht | 23 april 2015

De wijze waarop ruimtelijke plannen tot stand komen is in beweging. Waar een belangrijk deel van Nederland tot stand is gekomen via toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie, wordt nu geëxperimenteerd met uitnodigingsplanologie. In deze vorm treedt de overheid vooral faciliterend op. Niet het eindbeeld maar het proces is leidend. Het gebied verandert geleidelijk over een langere termijn zonder een vast programma vooraf.