Themaochtend Landschap in m.e.r. - 1 november

Nieuwsbericht | 26 september 2013

Op vrijdag 1 november 2013 organiseert de Commissie de themaochtend ‘Landschap in m.e.r.’


Belanghebbenden vinden effecten op landschap vaak één van de belangrijkste MER-thema’s. Voor MER-schrijvers blijft landschap echter vaak een lastig onderwerp. De beschrijving van effecten op landschap wisselt per MER en is vaak willekeurig en subjectief. Daardoor krijgen keuzes op het gebied van landschap onvoldoende aandacht in het MER en in de bestuurlijke afweging. Zeker op het meer strategische, abstracte niveau waar het instrument m.e.r. steeds meer naartoe gaat is er behoefte aan een meer eenduidige aanpak.


Een eerste vereiste hiervoor is een gedeeld begrippenkader. Hiermee is analyse, waardering en effectenbeoordeling van landschap op een objectievere en verifieerbare manier uitvoerbaar.
Tijdens de bijeenkomst die Witteveen+Bos organiseerde op 5 maart 2013 is hiertoe een eerste aanzet gegeven. De Commissie heeft de Rijksadviseur voor Landschap en Water, Eric Luiten, verzocht dit verder uit te werken.


Tijdens de themaochtend presenteert de Rijksadviseur zijn bevindingen en wordt de door hem ontwikkelde aanpak toegepast in praktijkvoorbeelden. Voorafgaand aan de ochtend zal op LinkedIn een discussie opgestart worden. Na aanmelding hoort u hier meer over.

 

Programma

09.00-09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30-09.45 uur

Welkom en introductie door mw. Marja van der Tas,
dagvoorzitter

09.45-10.45 uur

Presentatie door dhr. prof.ir. Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water

10.45-11.00 uur

Pauze met koffie en thee

11.00-12.30 uur

Toepassing methodiek / behandeling praktijkvoorbeelden

12.30-13.30 uur

Plenaire terugkoppeling door de dagvoorzitter en lunch

13.30 uur

Afronding door de dagvoorzitter

 

Doelgroep
Deze ochtend is bedoeld voor professionals die werken op het raakvlak van ruimtelijke ordening, milieueffectrapportage en landschap in brede zin.

 

Aanmelden en kosten

  • Aanmelden kan door een ingevuld aanmeldingsformulier te mailen aan Heleen Bijvank: hbijvank eia.nl.
  • De themaochtend kost € 195,= per persoon (er is geen BTW verschuldigd) en vindt plaats in Cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Bij verhindering kunt u een collega laten deelnemen. Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u een factuur.

Wees er snel bij, aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Graag tot ziens op 1 november!


Uitnodiging met routebeschrijving naar Antropia Driebergen