Terugblik Symposium Cumulative Effects in Marine Ecosystems

Nieuwsbericht | 05 juli 2016

Hoe neem je cumulatieve effecten op natuur goed mee in een milieueffectrapport? Tijdens het symposium Cumulative Effects in Marine Ecosystems presenteerde Rob Verheem de visie van de Commissie m.e.r. hierop en besprak een aantal goede en minder goede voorbeelden. Hij benadrukte ook de kennisleemten die er nog zijn bij de beoordeling van cumulatieve effecten. Hij sloot zijn presentatie af met een discussie over prioriteiten bij het oplossen van deze leemten.


De presentatie van Rob Verheem en alle andere presentaties vindt u op de website van de Waddenacademie 

gaswinning waddenzee