Terugblik Programma Aanpak Stikstof in de praktijk

Nieuwsbericht | 24 november 2015

De Commissie m.e.r. en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseerden op 23 november een middag over het Programma Aanpak Stikstof in de praktijk. In de Gertrudiskapel te Utrecht bespraken ruim 100 bezoekers, waaronder vergunningverleners en juristen, de eerste ervaringen met het programma.

 

De verschillen voor en na inwerkingtreding van het PAS werden aan de hand van praktijksituaties besproken. Sinds het PAS mist een aantal partijen de mogelijkheden voor externe saldering en andere mitigerende maatregelen. AERIUS geeft veel informatie, maar het kan ingewikkeld zijn om de uitkomsten in kruisjes en vinkjes goed te interpreteren. 
Veel aandacht ging uit naar de (on)mogelijkheden om te sturen op stikstof binnen gemeenten, en  de rol die milieueffectrapportage daarin kan spelen. Hierover gaat de Commissie m.e.r. een factsheet maken.  

Om ervoor te zorgen dat alle ervaringen ook gedeeld worden met het ministerie van EZ, is iedereen tijdens de middag uitgenodigd om deze ervaringen te mailen aan Willemijn Smal (wsmal eia.nl) en/of Gijs Hoevenaars ghoevenaars eia.nl van de Commissie m.e.r.

 

De presentaties van deze middag: