Terugblik Omgevingsvisies en m.e.r.

Nieuwsbericht | 26 januari 2016

De Commissie m.e.r. organiseerde op 22 januari 2016 een ochtend over Omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Een onderwerp waar veel belangstelling voor bleek te zijn. Na drie presentaties spraken de ruim honderd deelnemers verder over omgevingsvisies en milieueffectrapportage onder de Omgevingswet.

 

Hoe kan een milieueffectrapport en een onafhankelijk advies van de Commissie m.e.r. bijdragen aan een breed draagvlak en aan goede besluitvorming bij omgevingsvisies. Gepleit werd om al in een vroeg stadium van de planvorming te beginnen met het milieueffectrapport. De deelnemers zagen ook mogelijkheden om de reikwijdte van de omgevingsvisie te verbreden met onderwerpen uit het sociale domein, als deze raakvlakken heeft met de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld de vestiging van een asielzoekerscentrum. Omdat de omgevingsvisie vormvrij, flexibel en breed is, denkt de Commissie na hoe milieueffectrapportages hier het beste op kunnen aansluiten.

 

In het najaar van 2016 organiseert de Commissie een vervolgbijeenkomst. Deze zal zich vooral richten op ervaringen uit de pilotprojecten. U hoort hier binnenkort meer over.

 

De presentaties van de bijeenkomst:


Start u binnenkort met een omgevingsvisie?
en heeft u vragen over de praktische invulling of toepassing van milieueffectrapportage?
Neem dan contact met ons op. Roel Meeuwsen staat u graag te woord.
Bel of mail Roel: 030-2347603 of rmeeuwsen eia.nl