Terugblik MER en grondslag van de aanvraag

Nieuwsbericht | 10 juni 2015

Is er ruimte om voorwaarden aan vergunningen te stellen?

Discussiebijeenkomt op maandag 8 juni 2015 in Utrecht

De Commissie m.e.r. organiseerde op 8 juni een middag over Milieueffectrapport en grondslag van de aanvraag. In de Gertrudiskapel te Utrecht spraken ruim 120 bezoekers, waaronder vergunningverleners en juristen met elkaar over de ruimte om voorwaarden aan vergunningen te stellen.

De spanning tussen het zoeken naar milieuvriendelijkere oplossingen en de grondslag van de aanvraag blijkt een onderwerp dat erg leeft bij vergunning-verleners. Tegelijkertijd blijkt het lastig om dit onderwerp om te zetten naar concrete handvatten voor de praktijk.
Om hiervoor een aanzet te doen, gaan wij een factsheet maken. We hopen dat deze factsheet de discussie naar een concreter niveau kan brengen. Heeft u goede voorbeelden of ideeën, dan horen we die graag.

 

De presentaties van deze middag staan online