Tarieven Commissie m.e.r. omlaag in 2016

Nieuwsbericht | 07 december 2015

De minister van IenM heeft de tarieven 2016 voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd. 


Tariefstelling 2016 Commissie m.e.r.


Een aanzienlijke besparing op de secretariaatskosten maakt een tariefsverlaging van gemiddeld 10% mogelijk. Ook worden - op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd – de tarieven meer gedifferentieerd.

Dit betekent dat bij het bepalen van het tarief onderscheid wordt gemaakt naar type overheid (Rijk, provincie, gemeente) en naar type project of plan. Dus voor eenvoudige projecten of plannen geldt nog steeds een laag tarief en voor complexe plannen of projecten nog een hoog uitzonderingstarief. De nieuwe tarieven gelden voor adviseringen die na 1 januari 2016 starten.

 

Heeft u vragen?
Belt u dan met de helpdesk van de Commissie m.e.r.: 030-234 7666.
U kunt ook mailen naar kennisplatform eia.nl