Tarieven 2017 bekend

Nieuwsbericht | 06 december 2016

De minister van IenM heeft de tarieven voor advisering door de Commissie m.e.r. voor 2017 goedgekeurd. De tarieven blijven voor vrijwel alle adviestrajecten hetzelfde als in 2016.

 

Wat verandert er?

Voor complexe trajecten bij gemeenten, provincie en Rijk gaat in 2017 een maatwerktarief gelden. Voor adviezen over aanvullende informatie op het milieueffectrapport wordt een differentiatie doorgevoerd naar een basis, laag en hoog tarief. Hiermee sluiten we beter aan bij de daadwerkelijk gemaakte kosten voor dit type adviestrajecten.


Tariefstelling 2017 (pdf)

 

Tot 31 december 2016 gelden de tarieven voor 2016.

 

Heeft u een vraag over de tariefstelling? Bel of mail ons:
kennisplatform eia.nl
030-234 76 66