Tarieven 2015 bekend

Nieuwsbericht | 16 december 2014

De tarieven 2015 van de Commissie m.e.r. zijn goedgekeurd door de minister van IenM. De nieuwe tarieven gelden voor adviesaanvragen die na 1 januari 2015 bij ons worden ingediend.

Tariefstelling 2015 Commissie m.e.r.

 

Voor adviesaanvragen voor 1 januari 2015 gelden de tarieven voor 2014.

Tariefstelling 2014 Commissie m.e.r.

  

Heeft u vragen?

Met vragen over de tariefstelling belt u met de helpdesk van de Commissie m.e.r.: 030-234 7666. U kunt ook mailen naar kennisplatform eia.nl