SWUNG: gevolgen nieuw geluidbeleid voor m.e.r.

Nieuwsbericht | 10 december 2012

Het nieuwe geluidbeleid stelt bovengrenzen aan de geluidproductie van rijkswegen en -spoorwegen. Dit zijn de zogenaamde geluidproductieplafonds (GPPs). Deze vormen een nieuw referentiekader bij de aanpassing of de uitbreiding van (spoor)wegen of bij initiatieven in de omgeving daarvan.

Het nieuwe beleid rust op drie pijlers:

  • het beheersen van de geluidproductie van het verkeer
  • het reduceren van hoge belastingen met een saneringsprogramma 
  • het bevorderen van bronmaatregelen.

De factsheet SWUNG: gevolgen van nieuw geluidbeleid voor m.e.r. behandelt de kenmerken van het systeem en de gevolgen voor m.e.r.