Structuurvisie toekomst Afsluitdijk

Persbericht | 09 september 2011

Eerste stap maakt Afsluitdijk veilig tot 2050

In het milieueffectrapport (MER) voor de toekomst van de Afsluitdijk zijn alternatieven onderzocht die verschillen in hun veiligheidsniveau en ambities voor natuur, recreatie en duurzame energie. Er is gekozen voor een 'overslagbestendige dijk', die tot 2050 voldoende veilig is. De Commissie vindt dat de milieueffecten in het MER goed onderzocht zijn. De Commissie vraagt aandacht voor de relatie met andere besluiten, zoals het Deltaprogramma.

Zie ook project 2359. Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk