Rijk van Dommel en Aa

Persbericht | 11 april 2011

Het MER voor de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) Rijk van Dommel en Aa is het 2500e project waarover de Commissie adviseert. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft de ISV opgesteld voor de groen-blauwe invulling van het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Het (aangepaste) MER maakt duidelijk welke natuur-, landschap- en recreatieve knelpunten er zijn en hoe deze worden aangepakt. Zie ook project 2500. Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa, Samenwerkingsverband regio Eindhoven