Programmatische aanpak stikstof: werkbare aanpak

Persbericht | 30 juni 2011

Programmatische aanpak stikstof: juiste en werkbare aanpak

De programmatische aanpak stikstof (PAS) is een middel om de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming op te lossen. De Commissie voor de m.e.r. adviseerde over fase III van de PAS. Zij vindt het een juiste en werkbare aanpak. Zij adviseert de definitieve PAS concreet te maken, zodat de impasse tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming daadwerkelijk wordt doorbroken.

 

Veehouderijen, verkeer en industrie veroorzaken een toename van stikstofdepositie op natuurgebieden. De stikstofdepositie is in de meeste natuurgebieden te hoog en moet naar beneden om economische ontwikkeling mogelijk te maken. Op dit moment is hierdoor een impasse ontstaan, bijvoorbeeld in de vergunningverlening voor de intensieve veehouderij. De PAS beoogt duurzame economische groei samen te laten
gaan met de bescherming van natuur, in het bijzonder Natura 2000.

 

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) werkt op dit moment aan het opstellen van de PAS. Eind 2011 moet de PAS klaar zijn, zodat deze in 2012 ingevoerd kan worden.

Zie ook project 2540. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), advisering 2011 en 2012