Participatie en milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 28 november 2016

  • Hoe zet je participatie in bij milieueffectrapportage?
  • Welke stappen zijn nodig?
  • Hoe werkt de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage?


De meerwaarde van de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage ontstaat als het participatietraject vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage en andersom, als een milieueffectrapport nieuwe inzichten levert aan het participatietraject.

participatie
Met deze aanpak sorteert het bevoegd gezag voor op de Omgevingswet waarin veel aandacht is voor vroegtijdige participatie.

 

De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck hebben hier samen een factsheet over geschreven.

 

Factsheet Participatie en milieueffectrapportage