Participatie en m.e.r.

Nieuwsbericht | 18 mei 2016

Sinds de voorbereiding van de Omgevingswet staat vroegtijdige publieke participatie in besluitvorming weer volop in de schijnwerpers. Tegelijkertijd is de voorfase van de m.e.r.-procedure in de afgelopen jaren bijna geheel vormvrij geworden.

 

participatieUit recente projecten als schaliegas, windturbineparken en biovergisters blijkt juist veel behoefte te bestaan aan onafhankelijke, geobjectiveerde informatie over de effecten van projecten op milieu, natuur en gezondheid.

 

De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck organiseren daarom op vrijdagmiddag 27 mei, in het LEF Future Center in Utrecht, een bijeenkomst over participatie en m.e.r. voor bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers, juristen en planmakers. 

In een – hoe kan het ook anders – interactieve bijeenkomst worden de do’s en don’ts rond participatie en m.e.r. met elkaar gedeeld. De best practices van de dag worden door de Commissie m.e.r. gedeeld met het ministerie van IenM en verspreid met een factsheet. 


Programma

12.30  Inloop en informatiemarkt in de serre
13.00  Opening door Ingrid Hovelynck van Korbee & Hovelynk en
          welkomstwoord door Veronica ten Holder, directeur Commissie m.e.r.
          Eerste ronde workshops
          Pauze en informatiemarkt
          Tweede ronde workshops
          Terugmelding van de eyeopeners uit de workshops
          Borrel en informatiemarkt, met aandacht voor vragen aan Commissie
          m.e.r. en Netwerk in kaart (www.netwerkkaart.net)

17.30  Einde


Workshops

Elke workshop wordt twee keer gehouden. De deelnemers gaan aan de slag. Iedere workshop kent zijn eigen doel, is interactief en eindigt met een inventarisatie van eyeopeners.

De volgende workshops worden gegeven:

1. Windenergie, Welcome In My Backyard!
    Doe mee in een simulatie waar je in de rol kunt stappen van
    initiatiefnemer, bevoegd gezag of lokale coöperatie. Wat zijn ingrediënten
    voor een succesvol proces?
    Workshopleider: Lennert Goemans, Ministerie Economische Zaken

 

2. Ervaringen met participatie op provinciaal
    en gemeentelijk niveau
   
Workshopleider: Ineke den Heijer, Provincie Zuid-Holland en gemeente-
    raadslid Lansingerland

 

3. TU-wijk Delft 
   
Ervaringen met milieueffectrapportage en participatie
    Workshopleider: Maartje Scholten, gemeente Delft

 

4. Wanneer milieu-informatie effectief inzetten in besluitvormings- en
    participatieproces? Natuurontwikkelingsproject ‘Zeven Blokken’
    Workshopleider: Arjen Brouwer, Provincie Drenthe

 

5. Toegevoegde waarde van participatie. Ervaringen uit de praktijk
    Workshopleider: Herbert Korbee, adviseur Korbee & Hovelynck

 

6. Wat betekent de Omgevingswet voor de
    praktijk van participatie en  milieueffectrapportage

   
Workshopleider: Luis Martins Dias, Programma Eenvoudig Beter, Ministerie
    van IenM

 

7. De energieke samenleving en de rollen van de overheid: kies
    bewust je rol om een betrouwbare gesprekspartner te zijn
   
Workshopleider: Victoria Dekker, Directie participatie, Ministerie van
    IenM

 

8. Sociale effecten in m.e.r? Missen we iets in de besluitvorming?
    Workshopleider: Margriet Hartman, RoyalHaskoning DHV

 

9. Wat leren we van de ervaringen van burgerparticipatie; van
    defensief naar constructief
   
Workshopleider: Rob van Engelenburg (o.a. betrokken bij burgerinitiatief
    Rijnlandroute)

 

10. Hoe kan MER bijdragen aan betere participatie? Welke informatie
      moet het MER inbrengen, waar vraagt participatie om?
     
Workshopleider: Petra van Konijnenburg, Rijkswaterstaat

 

11. De rol van objectieve informatie in participatie en besluitvorming
     
Workshopleider: Liesbeth Verhage, Bureau WB de Ruimte 


Locatie

LEF future center
Gebouw Westraven Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Routebeschrijving
Vergeet uw legitimatie niet! Zonder legitimatie krijgt u geen toegang tot het gebouw 


Aanmelden

Aanmelden kan via Bijeenkomst Participatie en milieueffectrapportage
De bijeenkomst is gratis. De aanmelding is niet vrijblijvend. Wanneer u na aanmelding niet komt, dan brengen wij € 75,- onkosten in rekening.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Deze uitnodiging mag u gerust doorsturen! 


Meer informatie?

Roel Meeuwsen, 030-2347603, rmeeuwsen eia.nl

Gijs Hoevenaars, 030-2347648, ghoevenaars eia.nl

Herbert Korbee, 030-2250101, h.korbee korbee-hovelynck.nl

 

 

Graag tot ziens op 27 mei!