OpMERkelijk nr. 9 is uit

Nieuwsbericht | 16 november 2012

E-nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 met:

  • Selectie gebieden voor windenergie vraagt gedegen milieuonderbouwing
  • Maak een aanvulling op MER Rijnlandroute
  • Kanttekeningen bij MIRT Verkenning Haaglanden
  • Richtlijnenadvies plan-m.e.r. landhervorming Bolivia
  • Gezondheidseffecten windpark Urirama goed beschreven
  • Jurisprudentie: opnieuw over 'maximale mogelijkheden' van een plan
  • Jurisprudentie: salderingsruimte depositiebank is geen vrijbrief
  • Gebreken in besluit-m.e.r. hersteld
  • EU stelt wijziging m.e.r.-richtlijn voor
  • Geanimeerde in-company training in Someren