OpMERkelijk nr. 9 is uit

Nieuwsbericht | 25 november 2011

E-nieuwsbrief OpMERkelijk is uit, met daarin:

  • 25 jaar m.e.r.: op naar de toekomst!
  • Zienswijze Commissie op nieuwe Natuurwet
  • Deltaprogramma: advisering tijdens het planproces
  • Milieu-informatie ViA15 onvolledig
  • Doelen voor N280 worden niet gehaald
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Haaren
  • Jurisprudentie: Composteerinrichting Orgaworld Lelystad
  • Bestemmingsplan landelijk gebied herzien
  • Japanse ministerie van milieu
  • Plan-MER Zambezi delta, Mozambique