OpMERkelijk nr. 6 is uit

Nieuwsbericht | 17 juni 2013

In OpMERkelijk nr. 6:

 

  • Omgevingswet meer risico's dan kansen voor milieu en natuur
  • Josee van Eijndhoven plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Welke gebieden op zee zijn geschikt voor windparken?
  • Een brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere?

  • Welke informatie is nodig voor een besluit over de PAS?

  • Maximale planologische mogelijkheden
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe
  • Kom naar de Schakeldag 2013