OpMERkelijk nr. 4

Nieuwsbericht | 20 april 2012

E-nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 is uit met:

  • 40% vrijwillige adviezen, kwaliteit MER nog te vaak onvoldoende
  • Nieuwe tarieven vrijwillige adviezen Commissie
  • Nieuwe kerncentrale vraagt onderbouwing van nut en noodzaak
  • Website Commissie voor de m.e.r aangepast
  • Themamiddag gezondheid: een combinatie van theorie en praktijk
  • Herhaling themamiddag m.e.r. bij bestemmingsplannen buitengebied
  • Zienswijze omgevingswet
  • Jurisprudentie: bestemmingsplan Ellerveld
  • M.e.r.-regelgeving: onjuistheden ontstaan bij modernisering gerepareerd
  • Agenda