OpMERkelijk nr. 3 is uit

Nieuwsbericht | 21 maart 2013

OpMERkelijk nr. 3 is uit, met:

  • Adviestermijn langer dan 6 weken
  • M.e.r. en procesgerichte advisering
  • Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven
  • Structuurvisie Friesland Windstreek 2012
  • M.e.r. en ruimtelijke ordening. Een nieuwe publicatie
  • Drukbezochte workshop over bestemmingsplannen
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee
  • Jurisprudentie: PIP Verbindingsweg Houten
  • Luchtkwaliteitsgegevens snel in beeld met nieuwe app
  • Leven en werken van een fysisch geograaf