OpMERkelijk nr. 12 is uit

Nieuwsbericht | 17 december 2013

 

In OpMERkelijk nr. 12:

  • Structuurvisie Ruimtelijke Ordening rond veehouderij in Noord-Brabant
  • Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat
  • Geslaagde themamiddag Gezondheid in m.e.r.
  • Jurisprudentie: Nbw-vergunning EON Maasvlakte Rotterdam
  • Jurisprudentie: Wm-vergunning varkenshouderij Barneveld
  • Assessing the assessment. Quality review of EIAs/SEAs: a dutch perspective
  • Plan m.e.r. voor olie en gas ontwikkeling in Rusland?
  • De Commissie m.e.r. wenst u prettig feestdagen en een voorspoedig 2014!