OpMERkelijk nr. 11 is uit

Nieuwsbericht | 05 december 2013

In OpMERkelijk nr. 11:

• Waarnemend voorzitter Commissie m.e.r.
• Natuurwinst door ontpoldering Hedwigepolder
• M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
• Maximale mogelijkheden bestemmingsplan en m.e.r.
• Klimaat in m.e.r.
• Vertrek Josee van Eijndhoven