OpMERkelijk nr. 2 is uit

Nieuwsbericht | 10 februari 2016

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 is uit met:

 

  • Workshop Ruimte voor klimaatadaptatie in milieueffectrapportage
  • Terugblik bijeenkomst Omgevingsvisies en m.e.r
  • Nieuwe factsheet: Omgevingswet en milieueffectrapportage
  • Bibliotheek Commissie m.e.r. verdwijnt
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Binckhorst-Noord, Den Haag

 

Wilt u de gratis nieuwsbrief ook ontvangen?