Omgevingswet aangenomen

Nieuwsbericht | 06 juli 2015

De Tweede Kamer heeft op woensdag 1 juli jl. met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. 

De wet moet een streep zetten door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Dit levert minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures op.
Op het wetsvoorstel zijn 118 amendementen ingediend. Over 65 amendementen is gestemd, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen.
Voor milieueffectrapportage is aangenomen dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie m.e.r. moet zijn gewaarborgd, en dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld wanneer sprake is van kleine wijzigingen en kleine gebieden waarvoor geen plan-m.e.r.-plicht geldt.

Lees meer