Omgevingsvisies en m.e.r.

Nieuwsbericht | 08 januari 2016

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet lopen een aantal pilots met de omgevingsvisie. Om meer zicht te krijgen op milieueffectrapportage in omgevingsvisies organiseert de Commissie m.e.r. een praktische informatieochtend.

 

Vrijdag 22 januari 2016 in Utrecht

 

Programma

09.30-10.00   Inloop met koffie en thee 

10.00-10.10   Welkom door dagvoorzitter Hans van der Vlist, 
                     plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

10.10-10.45   Introductie door Arjan Nijenhuis, Ministerie van IenM over de
                     pilot Omgevingsvisies en de eerste ervaringen

10.45-11.00   Pauze met koffie en thee

11.00-11.35   Ervaringen met plan-MER door Frans Tollenaar, wethouder van
                     de gemeente Goeree Overflakkee

11.35-12.10   Omgevingsvisies en milieueffectrapportage: Tips en trics door
                     Gerwin Gabry, senior planoloog/ projectleider bij
                     KuiperCompagnons Rotterdam en nauw betrokken bij de pilots.

12.10-13.00   Discussie

13.00             Afsluiting en napraten bij de lunch

 

Doelgroep
Planmakers, juristen, adviseurs en beleidsmedewerkers die met omgevingsvisies te maken krijgen in hun praktijk.

 

Locatie
Seats2Meet Utrecht CS

 

Aanmelden en kosten
U kunt zich niet meer aanmelden. 

 

Meer informatie
Annemarie Wagenmakers, 030-2347638, awagenmakers eia.nl
Gijs Hoevenaars, 030-2347648, ghoevenaars eia.nl

 

Graag tot ziens op 22 januari!