Omgevingsvisie en m.e.r.

Nieuwsbericht | 01 december 2015

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet. Vooruitlopend op de wet zijn er pilots gestart om alvast ervaring op te doen met de omgevingsvisie.

 

Hoe past milieueffectrapportage in de omgevingsvisie?

De Commissie organiseert hierover een praktische bijeenkomst op 22 januari 2016 in Utrecht.

 

Het programma is bijna rond en staat binnenkort op de website.