Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1

Nieuwsbericht | 16 januari 2014

In OpMERkelijk nr. 1:

  • Tijdelijk verlies natuur in het Zwin vraagt nog aandacht
  • Jurisprudentie over provinciale stikstofdepositiebank
  • M.e.r.: Omgevingswetinstrument bij uitstek!
  • Factsheet Gezondheid in m.e.r.
  • Factsheet Stikstof in de Passende beoordeling en in m.e.r.

 

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?
U kunt zich hier aanmelden.