Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1

Nieuwsbericht | 24 januari 2012

E-nieuwsbrief OpMERkelijk, nr. 1 van 2012, is uit met:

  • Windpark N33 Veendam/Menterwolde. Commissie: Windenergie in VeenkoloniĆ«n in samenhang onderzoeken
  • Luchthaven Twente: Onderzoek voor gebruik alternatieven en hun effecten
  • Welke gevolgen hebben de verlenging en wijziging van de Crisis- en herstelwet voor milieueffectrapportage?
  • Advies van de Commissie over Peilbesluit Beemster
  • Plan-m.e.r. voor watermanagement in Beni, Bolivia
  • Nederlandse presentatie op high level seminar over plan m.e.r. in Pakistan