OpMERkelijk nr. 7 is uit

Nieuwsbericht | 19 september 2016

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 is uit:

 

  • Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen
  • Berekening geluidwinst Schiphol moet beter
  • Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam met uitnodigingsplanologie
  • Workshop Klimaatmitigatie en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen
  • 6 oktober: Dag van de Omgevingswet
  • De Commissie m.e.r. is verhuisd 

 

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?  landschap en water