Nieuwe Omgevingswet

Nieuwsbericht | 13 april 2012

Op 9 maart jl. informeerde de minister van IenM de Tweede Kamer over de contouren van de nieuwe Omgevingswet. De Commissie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om daarop een zienswijze in te dienen.

 

Zienswijze Commissie over nieuwe Omgevingswet