Milieueffectrapport Lelystad Airport volledig

Nieuwsbericht | 12 november 2014

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Lelystad Airport opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft.

 

Het plan
Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen. Om dit alles mogelijk te maken is een luchthavenbesluit nodig van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Eerder oordeelde de Commissie dat er informatie in het milieueffectrapport ontbrak. Vervolgens is het rapport aangepast.

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen.

 

Het advies
Het aangevulde rapport geeft een goed beeld van de negatieve gevolgen van de luchthaven voor beschermde natuur zoals de Oostvaarderplassen en De Veluwe. Het gaat daarbij in op mogelijke maatregelen om effecten op natuur te verzachten en op hun haalbaarheid.

 

Het rapport laat ook zien wat het aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen betekent voor geluidhinder, slaapverstoring en/of externe veiligheid in Flevoland. Tenslotte is ook de samenhang tussen de samenvatting, het hoofdrapport en de bijlagen verbeterd. 

 

De Commissie vindt dat het rapport nu een volledig beeld geeft van de milieueffecten van het nieuwe luchthavenbesluit.

 

Persbericht (pdf)

Advies van de Commissie m.e.r. (pdf)

Projectinformatie