Milieueffecten grootste veehouderij voldoende in beeld

Persbericht | 21 juni 2011

De milieueffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas zijn voldoende onderzocht. Dit is de conclusie van de Commissie. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is potentieel de grootste veehouderij in Nederland. Het is nu aan de provincie Limburg om te besluiten over de milieuvergunning.

Het project
Het Nieuw Gemengd Bedrijf wil in Horst aan de Maas de potentieel grootste veehouderij in Nederland beginnen met meer dan 1.000.000 kippen en bijna 30.000 varkens. Een bestaande varkenshouderij wordt uitgebreid en gemoderniseerd en in de directe omgeving start een nieuw pluimveebedrijf. Bijzonder aan dit project is dat het bedrijf bijna de hele keten omvat, namelijk (op)fok van kuikens en biggen, houden van kippen en vleesvarkens, een kippenslachterij, mestvergisting en energieopwekking.

Zie ook project 1830. Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan de Maas