'M.e.r. heeft niet alleen verleden maar ook toekomst'

Nieuwsbericht | 15 november 2011

Het ministerie van IenM organiseerde op 10 november jl. een mini-symposium rond 25 jaar m.e.r. Centraal stond het onderzoek naar de ervaringen met m.e.r. in de afgelopen 25 jaar en het advies om m.e.r. meer toe te spitsen op de besluitvorming voor plannen en projecten.

Uit het onderzoek van de Universiteiten van Groningen en Utrecht blijkt dat m.e.r. duidelijk bijdraagt aan een vergroting van het milieubewustzijn van besluitvormers. M.e.r heeft een redelijk grote bijdrage aan het milieuvriendelijker maken van besluiten. Het advies van Twijnstra Gudde, dat op de dag aangeboden werd aan minister Schultz van Haegen, beschrijft hoe we effectiever met m.e.r. in de besluitvorming over infrastruc­tuur om kunnen gaan. De focus moet gelegd worden op relevante beslisinformatie: m.er. moet veel meer ten dienste van de besluitvorming staan.