Maximale mogelijkheden bestemmingsplan en m.e.r.

Nieuwsbericht | 18 november 2013

Een MER voor een bestemmingsplan beschrijft de milieueffecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.
 

Deze factsheet gaat in op:

  • Waarom breng ik maximale mogelijkheden in beeld?
  • Wat is het voornemen?
  • Horen flexibiliteitsbepalingen bij de maximale mogelijkheden?
  • Hoe vertaal ik het ruimtelijk plan naar effecten op het milieu?
  • Hoe gedetailleerd moet de informatie over milieueffecten zijn?
  • Hoe kan het bevoegd gezag de maximale mogelijkheden beperken?

De factsheet concentreert zich op bestemmingsplannen voor buitengebieden en industrieterreinen omdat de Commissie hier veel vragen over krijgt.


Er zijn nog meer factsheets