Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en m.e.r.

Nieuwsbericht | 11 december 2012

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en m.e.r. zijn allebei instrumenten die de besluitvorming over plannen en projecten ondersteunen. In deze factsheet geeft de Commissie de relatie tussen deze instrumenten weer, onder andere aan de hand van voorbeelden. Ook de rol van de Commissie komt aan de orde.

 

Wat is MKBA?
MKBA is een economisch hulpmiddel bij de besluitvorming. Het onderzoekt de welvaartseffecten van alternatieven voor plannen en projecten, en beoogt die in geld uit te drukken. De afzonderlijke welvaartseffecten worden vervolgens ‘opgeteld’, waarna een conclusie volgt over welk alternatief het meest bijdraagt aan de welvaart in het studiegebied.

Factsheet Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de relatie met m.e.r.