Maak Ruimte voor Gezondheid

Nieuwsbericht | 25 oktober 2016

Tweede netwerkbijeenkomst

Vrijdag 9 december van 9 tot 13.30 uur  


Een nieuwe kans om:

 • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
 • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
 • Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan.
 • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.


Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.


Programma

 • Toelichting op het advies van de Gezondheidsraad Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid door Fred Woudenberg, voorzitter gezondheidsraadcommissie afwegingskader gezondheid in milieubeleid
 • Drie workshops:
  o  Omgevingswet en kansen voor gezondheid: hoe vertaal je dat lokaal?
      door Fred Woudenberg en Annemiek van Overveld (onder voorbehoud)
  o  MGR pilots: Rotterdam en verder door Danny Houthuijs en Theo van
      Alphen
  o  Burgerparticipatie: hoe doe je dat: de handreiking door Tilly Fast en
      Brigit Staatsen)
 • Interactieve Q en A’s

 

Locatie
Eenhoorn Amersfoort (vlakbij het NS-station)

U kunt zich hier aanmelden.
  

Graag tot 9 december!


Het kernteam netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Theo van Alphen (RIVM)
Tilly Fast (Fast Advies)Netwerk Maak ruimte voor gezondheid
Roel Meeuwsen (Commissie m.e.r.)
Brigit Staatsen (RIVM)
Marieke Theeuwen (Provincie Utrecht)
Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)