MER Lelystad Airport en Commissie m.e.r

Nieuwsbericht | 14 februari 2018

De pers besteedde aandacht aan de kritiek van de bewonersgroep Hoog Overijssel op de gang van zaken rond de herziening van het milieueffectrapport voor Lelystad Airport. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling omdat Stefan Morel, getrouwd met de huidige directeur Veronica ten Holder en tot 2006 zelf directeur van de Commissie m.e.r., via adviesbureau To70 optreedt als adviseur bij het MER Lelystad Airport.

 

De Commissie heeft in haar communicatie hierover toegelicht dat er géén sprake is van belangenverstrengeling om de volgende redenen. De inhoud van adviezen wordt bepaald door een werkgroep van onafhankelijke deskundigen, voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een onafhankelijk secretaris. Veronica ten Holder heeft gezien haar privé-relatie dan ook nooit als secretaris werkgroepen voor Luchtvaartprojecten ondersteund.

Zie ook het interview in het NRC met Kees Linse, voorzitter Commissie m.e.r. (16 februari 2018)

 

De Commissie moet overigens nog starten met haar advies over Lelystad Airport.
Project 3260 Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport