Klimaat in milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 14 maart 2016

 

  • Hoe neem je klimaat integraal mee in plan- en visievorming?
  • Wat zijn de consequenties van de Omgevingswet?
  • Welke instrumenten zijn er voor jouw gebied voor het bepalen van klimaateffecten en wat zijn mogelijke maatregelen?


De Commissie m.e.r. organiseert een praktische workshop met inspirerende discussie over ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk van planvorming en milieueffectrapportage. 

 

Voor gemeenten, provincies, beleidsmakers en planontwikkelaars

 

Maandag 18 april 2016 in Utrecht

Programma

13.00-13.30   Inloop met koffie, thee en koek

13.30-13.35   Inleiding door dagvoorzitter Marieke van Rhijn,
                     plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

13.35-13.50   Ruimte voor klimaatadaptatie in m.e.r.? door Willemijn
                     Smal / Geert Draaijers, Commissie m.e.r.

13.50-14.10   Klimaatstresstest en kwetsbaarhedenkaarten door Hasse
                     Goosen, Alterra/Wageningen UR

14.10-14.30   Klimaat voor een nieuw MER door Gerald Jan Ellen
                     Deltares

14.30-14.50   Lessen voor het MER uit gebiedsontwikkeling Delft ZO door
                     Maartje Scholten, gemeente Delft

14.50-15.10   Pauze

15.10-16.30   Regionale adaptatiestrategieën in de (m.e.r.)-praktijk.
                     Pitches in twee parallelle sessies met aansluitend
                     discussie                     
                    
                     Stedelijk gebied

                     Klimaatadaptatie in omgevingsvisies
                     door Gerrit de Zoeten, MWH Global
                     Stadsklimaat 
                     
door Hans van Ammers, gemeente Arnhem
                     Waterveiligheid en m.e.r.
                     door Leonard Goudswaard, gemeente Rotterdam
                     
                     Landelijk gebied

                     Veenweidegebied en ondiepe wateren
                    
door Jos Verhoeven, Universiteit Utrecht
                     Droge gebieden in Brabant
                    
door Frank van Lamoen, Provincie Brabant

16.30-16.45   Reflectie op de middag door Kees van Muiswinkel,
                     Rijkswaterstaat

17.00             Afsluiting en borrel

 

Locatie

Vlakbij Utrecht CS: In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

 

Aanmelden en kosten
De workshop is gratis. 
Inschrijven kan via Klimaat in milieueffectrapportage.

De aanmelding is niet vrijblijvend. Als u na aanmelding niet komt, dan brengen wij €75,- onkosten in rekening.

 

Meer informatie
Willemijn Smal, 030-2347624, wsmal eia.nl
Geert Draaijers, 030-2347606, gdraaijers eia.nl

 

Graag tot ziens op 18 april!

 

Workshop Klimaat in milieueffectrapportage (pdf)