Jaarverslag 2010: minder verplicht en meer vrijwillige adviezen

Nieuwsbericht | 31 maart 2011

In 2010 nam het aantal verplichte adviestrajecten bij de Commissie als gevolg van nieuwe m.e.r.-wetgeving af. Het aantal vrijwillige advisering nam toe. Per saldo leidde dit tot een afname van 20% in het totaal aantal adviesaanvragen bij de Commissie

Jaarverslag 2010