Informatiepunt Omgevingswet van start

Nieuwsbericht | 04 oktober 2016

Heeft u vragen over de Omgevingswet?

Sinds oktober 2016 is er het Informatiepunt Omgevingswet. Medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil beantwoorden uw vragen over de invoering en uitvoerinIP OWg van de Omgevingswet.


Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, waaronder de Commissie m.e.r.


Het informatiepunt is digitaal bereikbaar via aandeslagmetdeomgevingswet.nl.


Uw vraag kunt u nu alleen nog digitaal stellen. In 2017 start ook de telefonische dienstverlening.