IenM m.e.r.-dag

Nieuwsbericht | 31 augustus 2015

Dinsdag 6 oktober: IenM m.e.r.-dag 2015

Utrecht, Muntgebouw, Leidseweg 90

 

Onder de titel 'M.e.r. voor ruimte, ruimte voor m.e.r.' staat de relatie tussen ruimte en m.e.r. op deze dag centraal. Na een plenaire opening, kunt u in drie rondes zowel praktische als interactieve workshops volgen. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt.

 

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een ander karakter gekregen. Ze verschuiven van grootschalige opgaven naar gebiedsopgaven met meerdere doelstellingen, vervangingsopgaven en herstructurerings-vraagstukken. Waar vroeger meestal één initiatiefnemer aan de lat stond voor een ontwikkeling zijn dat nu meerdere partijen bestaande uit overheden, publieke partijen, adviseurs en financiële instellingen. Daarnaast komen maatschappelijke thema’s op als gezondheid en is er sprake van maatschappelijke commotie rondom plannen en projecten zoals voor gaswinning, schaliegas en windenergie. Tot slot is er sprake van veranderende wet- en regelgeving. De EU richtlijn voor mer-projecten is herzien en de Omgevingswet en Natuurwet staan voor de deur. Wat betekenen deze ontwikkelingen in het werkveld voor de uitvoeringspraktijk van planvorming en mer? In werksessies gaan we hier praktisch en interactief op in. Er is ook een informatiemarkt gedurende de dag aanwezig.

 

Programma 

09:00

Ontvangst met koffie en thee

09:30

Plenaire opening 

Openingswoord Peter Heij 
Directeur-Generaal Ruimte en Water 

Introductie van Spur of the Moment 

Yves de Boer 
Voorzitter Jaar van de Ruimte

Veranderingen in de ruimtelijke planvorming:
De ruimtelijke planvorming van morgen

Reflectie uit het werkveld met aansluitend een panelgesprek: wat betekent de ruimtelijke planvorming van morgen voor de m.e.r.-praktijk, de markt en de rol van de overheid:

- Kees Linse
  Voorzitter Commissie m.e.r.

- Karin Sluis
  Algemeen directeur Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs

- Co Verdaas
  K
wartiermaker bestuursakkoord implementatie
  Omgevingswet  en adviseur gebiedsontwikkeling bij Over 
  Morgen

11:15
12:15
13:15
14:15 14:30 
15:30
15:45

Parallelle werksessies, 1e ronde
Lunch en netwerkmoment
Parallelle werksessies, 2e ronde
Wissel met ruimte voor water
Parallelle werksessies, 3e ronde
Wissel naar de plenaire afsluiting
Plenaire afsluiting
  
Spur of the Moment

Discussie en reflectie door Jos Arts met Yves de Boer, Hans van der Vlist en vertegenwoordigers vanuit de werksessies

Slotwoord

16:30

Netwerkborrel (tot 17.30 uur)


Aanmelden en werksessies
Klik hier om je aan te melden voor de IenM m.e.r-dag en een overzicht van de werksessies.

De inschrijving voor de dag is geopend. Er zijn 10 verschillende werksessies die in drie rondes worden aangeboden, de meeste sessies worden 3 keer gegeven. 

 

De IenM m.e.r.-dag wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat met medewerking van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) en de Commissie m.e.r. en met bijdragen vanuit verschillende overheden en bedrijven.


Tot 6 oktober!