Programma Aanpak Stikstof in de praktijk

Nieuwsbericht | 23 oktober 2015

Hoe zijn de eerste ervaringen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in de praktijk van vergunningverlening en planvorming?


Sinds 1 juli jl. is het PAS in werking. De Commissie m.e.r. en de Vereniging voor milieuprofessionals (VVM) organiseren een middag om de eerste ervaringen van besluitvormers en planmakers met dit programma te delen.
Hoe zit het PAS in elkaar en hoe is het wettelijk geregeld? Wat betekent het PAS voor de praktijk: hoe werkt nu de wijze van vergunningaanvragen en hoe zit het met bestemmingsplannen?

 

Maandag 23 november 2015 in Utrecht

 

Programma

13.00-13.30  Inloop met koffie/thee en koeken

13.30-13.35  Welkom door dagvoorzitter Jan Jaap de Graeff, plaats-                    vervangend voorzitter Commissie m.e.r.

13.35-14.10  Het PAS en de praktijk van Nbw-vergunningverlening, door
                    Franca Damen, advocaat Linssen c.s. advocaten

14.10-14.40  Het PAS en de havenbestemmingsplannen, Chris Moes, Moes
                    Ruimte & Omgeving, werkzaam voor Havenbedrijf Rotterdam.
                    Chris Moes zal ook ingaan op de EZ-handreiking voor 
                    bestemmingsplannen.

14.40-15.10  Pauze

15.10-15.50  Het PAS in de gebiedsontwikkeling van Venlo, Henk Ullenbroeck,
                    Arcadis. Zowel zijn ervaringen met natuurvergunningen als met
                    bestemmingsplannen komen aan bod.

15.50-16.00  Het PAS en de advisering van de Commissie m.e.r., Willemijn
                    Smal, werkgroepsecretaris Commissie m.e.r.

16.00-17.00  Discussie

17.00           Afsluiting en napraten bij de borrel

 

Doelgroep
Vergunningverleners, juristen, adviseurs en beleidsmedewerkers die met het PAS te maken hebben in hun praktijk.

 

Locatie
Vlakbij Utrecht CS: In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht


Kosten en aanmelden

  • Vroegboeker: VVM leden € 27,50, studentleden € 7,50, niet leden € 59,50 excl.btw
  • Na 9 november: VVM-leden € 37,50, studentleden € 7,50, niet-leden € 69,50 excl. btw

Voorwaarden: bij annulering na 16 november a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Aanmelden kan via de website van de VVM

 

Meer informatie
Commissie m.e.r.
Willemijn Smal, 030-2347624, wsmal eia.nl
Gijs Hoevenaars, 030-2347648, ghoevenaars eia.nl
VVM
Sandra Anzion, 06-18034421, sandra.anzion glazenkamp.net