Herinrichting vliegbasis Soesterberg

Persbericht | 25 augustus 2011

Beheer natuur vliegbasis Soesterberg helder in beeld

De milieueffecten van de herinrichting van de luchtmachtbasis Soesterberg zijn goed onderzocht. Dit concludeert de Commissie voor de m.e.r.
Natuur staat centraal in het milieueffectrapport (MER). De natuurwaarden op Soesterberg zijn namelijk uniek voor de Heuvelrug en ver daarbuiten. Het MER concludeert dat de nieuwe plannen samen kunnen gaan met natuur. De Commissie adviseert wel om ‘achter de hand’-maatregelen uit te werken en deze in te zetten wanneer recreatie natuurschade veroorzaakt.

Zie ook project 2073. Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg