Heeft u een vraag over milieueffectrapportage?

Nieuwsbericht | 08 september 2017

Heeft u een vraag over milieueffectrapportage in relatie tot een van onderstaande onderwerpen? Bel of mail dan de contactpersoon. Zij staan u graag te woord.


Staat uw onderwerp er niet bij of heeft u een andere vraag?
Bel of mail ons dan: 030 234 76 66  - kennisplatform eia.nl


U kunt ook langskomen in Utrecht. Om zeker te weten dat er iemand aanwezig is die úw vraag kan beantwoorden is het handig om eerst even te bellen. 

 

Onderwerp Contactpersoon
Bodem en ondergrond

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl 
030 234 76 39

Defensie

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl 
030 234 76 22

Elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen 
 

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl 
030 234 76 39


Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl 
030 234 76 22

 

 Externe veiligheid

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030 234 76 22

 Geluid

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030 234 76 39

 Gezondheid

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl 
030 234 76 03

 Juridische m.e.r.-vragen

Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl 
030 234 76 48


Annemarie Wagenmakers
awagenmakers eia.nl
030 234 76 38 

 Landschap, cultuurhistorie,
 archeologie
Willemijn Smal
wsmal eia.nl
030 234 76 24 

 Lucht

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl 
030 234 76 03

 

 Kerncentrales

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl 
030 234 76 22

 

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030 234 76 39

 Natuur

Willemijn Smal
wsmal eia.nl
030 234 76 24


Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl
030 234 76 48

 Noordzee

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl 
030 234 76 39

 Olie- en gaswinning Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl
030 234 76 39

 Omgevingsvisies

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl  
030 234 76 03

 Omgevingswet

Gijs Hoevenaars
ghoevenaars eia.nl 
030 234 76 48


Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl 
030 234 76 38

 Openbaar vervoer
 en luchtvaart

Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl 
030 234 76 22

 Stedelijke ontwikkeling   

Jeltje Siedsma
jsiedsma eia.nl
030 234 76 50 


Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl
030 234 76 38

 Uitnodigingsplanologie

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl 
030 234 76 03  


Jeltje Siedsma
jsiedsma eia.nl
030 234 76 50


Annemarie Wagenmakers awagenmakers eia.nl 
030 234 76 38

 Water

Pieter Jongejans
pjongejans eia.nl 
030 234 76 40

 Wegen

Roel Meeuwsen
rmeeuwsen eia.nl
030 234 76 03  

 Windenergie

Sjoerd Harkema
sharkema eia.nl 
030 234 76 39


Johan Lembrechts
jlembrechts eia.nl
030 234 76 22