Handreiking Gezondheid in m.e.r. gelanceerd

Nieuwsbericht | 09 maart 2015

Vrijdag 6 maart jl. lanceerde de Commissie m.e.r. de Handreiking gezondheid en m.e.r. De Handreiking laat stap voor stap zien hoe je gezondheid meeneemt bij plannen voor bijvoorbeeld snelwegen, woonwijken of intensieve veehouderij.

 

Handreiking Gezondheid in m.e.r.

 

beleidsmiddag gezondheid 6 maart 2015-1