Gezondheid in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten

Nieuwsbericht | 26 september 2013

De Commissie organiseert op 14 november 2013 de themamiddag ‘Gezondheid in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten’. De laatste inzichten worden gepresenteerd over de gevolgen van respectievelijk verkeer, groen/natuur en veehouderij op de volksgezondheid. Discussie zal plaatsvinden hoe deze onderwerpen het beste aan de orde kunnen komen in m.e.r./MER en besluitvorming over plannen en projecten.

 

Drie workshops
Verkeer en gezondheid
Onderzoek van o.a. RIVM, TNO, IRAS en DCMR laat zien dat elementair koolstof (EC), ook roet genoemd, een betere indicator is voor gezondheidseffecten als gevolg van verbrandingsemissies (m.n. wegverkeer) dan PM10/PM2,5.
In deze workshop de laatste wetenschappelijke inzichten en discussie of, en zo ja bij wat voor soort plannen en projecten het meerwaarde heeft om EC-berekeningen uit te voeren. Ook recente inzichten over de gezondheidseffecten van verkeersemissies uit het buitenland worden gepresenteerd.
Met bijdragen van Menno Keuken (TNO) en Mariska van der Sluis (Erasmus Universiteit)

 

Groen/Natuur en gezondheid
Uit onderzoek van o.a. het NIVEL, Alterra en GGD blijkt dat ziekten als COPD/astma, coronaire hartziekte, depressie en diabetes minder vaak voorkomen bij mensen die wonen in een groene omgeving. Momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken.
In deze workshop worden de laatste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en discussie gevoerd of, en zo ja hoe groen in de leefomgeving in relatie tot volksgezondheid een rol moet spelen in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten.
Met een bijdragen van Josine van den Bogaard (GGD-Rotterdam) en Hanneke Kruize (RIVM)

 

Veehouderij en gezondheid
Uit onderzoek van o.a. het RIVM en IRAS blijkt dat omwonenden van veehouderijen een verhoogd risico lopen op luchtweginfecties. De Gezondheidsraad pleit er voor via lokaal maatwerk te komen tot emissiegerelateerde minimumafstanden tussen veehouderij en omwonenden. GGD-Nederland pleitte eerder voor het toepassen van meer generieke afstandsnormen.
In deze workshop worden de laatste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en ook het toetsingskader dat is ontwikkeld door de GGD'en Brabant/Zeeland en enkele Brabantse gemeenten. Discussie zal plaatsvinden over hoe de besmettingsrisico’s het beste aan de orde moeten komen in m.e.r. en besluitvorming over plannen en projecten.
Met bijdragen van Dick Heederik (IRAS) en Renske Nijdam (GGD'en Brabant/Zeeland)

 

Programma
12.15-12.45                Ontvangst met koffie, thee en lunch
12.45-13.00                Opening door voorzitter Fred Woudenberg
13.00-14.10                Workshop Verkeer en gezondheid
14.15-15.25                Workshop Groen/Natuur en gezondheid
15.25-15.50                Pauze met koffie en thee
15.50-17.00                Workshop Veehouderij en gezondheid
17.00-18.00                Afronding door de voorzitter en borrel

 

Doelgroep
De themamiddag is bedoeld voor professionals werkzaam op het raakvlak van milieu, ruimtelijke ordening en gezondheid.


Aanmelden en kosten

  • Aanmelden kan door een ingevuld aanmeldingsformulier te mailen aan Linda Benkers (lbenkers eia.nl).
  • De themamiddag kost € 195,- (geen btw verschuldigd) en vindt plaats bij Aristo in Utrecht.
  • Bij de bevestiging van uw aanmelding ontvangt u meer informatie over de betalingswijze en locatie.

Graag tot ziens op 14 november a.s.!


Aanmeldingsformulier