Gemeentelijke structuurvisies en m.e.r.

Nieuwsbericht | 02 september 2011

Sinds juli 2008 moeten alle gemeenten structuurvisies opstellen voor hun grondgebied. Structuurvisies zijn vaak m.e.r.-plichtig. Welke voordelen en mogelijkheden biedt m.e.r. om de kwaliteit van de structuurvisie en planvoorbereidingsproces te vergroten?