Gebiedsontwikkeling: lessen uit de m.e.r.-praktijk

Nieuwsbericht | 03 mei 2011

In het kader van het Actieprogramma ‘Vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling’ heeft het ministerie van IenM de Commissie gevraagd naar haar ervaringen in de (m.e.r.-)praktijk met gebiedsontwikkeling. De Commissie geeft in een advies aanbevelingen waar en op welke wijze gebiedsontwikkeling beter en sneller kan. Het gedachtegoed van de Commissie Elverding is daarbij een inspiratiebron. De aanbevelingen zijn ook in een factsheet samengevat.